Privaatsustingimused

Lemeks Grupp isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted tööle kandideerimise protsessis

Lemeks AS, registrikood 10151071, aadress Näituse 25, Tartu 50409. Lemeks AS kontaktandmed on leitavad siit.
Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad Lemeks Grupi poolt isikuandmete kogumist, kasutamist ja edastamist uute töötajate värbamisel.

Andmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed (nimi, isikukood, e-post, aadress, telefoninumber, töökogemus, haridus, oskused, kvalifikatsioon, jm kandideerimiseks nõutavad ja vajalikud andmed) on andmed, mille isik on andnud vabatahtlikult ettevõtte käsutusse eesmärgiga kandideerida Lemeks Grupis pakutavatele töökohtadele.

Andmete jagamine ja juurdepääs andmetele

Andmetele pääsevad juurde ning neid võivad kasutada ainult Lemeks Grupi töötajad ja kandideerimisprotsessis osalevad volitatud kolmandad isikud (värbamisagentuurid, IT-haldus jt).

Andmete kaitsmine

Lemeks rakendab kõiki tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks nende loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmete säilitamine

Kui Sa ei osutu valituks, säilitatakse Sinu esitatud andmeid üks aasta peale kandideerimisprotsessi lõppu või niikaua, kuni see on vajalik Lemeksi õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Kandideerija õigused

Tööle kandideerijal on õigus:

  • saada juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • paluda enda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • paluda oma isikuandmete ülekandmist, kui see on asjakohane;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Privaatsustingimused ja muudatused

Lemeks Grupp jätab endale õigusi käesolevaid tingimusi muuta. Küsimuste ja ettepanekute korral palume pöörduda aadressil lemeks@lemeks.ee.

Previous
Next
Close
Previous
Next