Puidutööstus

Väärtusloome

Puidutööstus on Eestile väga oluline. Puidutööstus annab ca neljandiku töötleva tööstuse kogutoodangust, enam kui 10% Eesti majanduse kogulisandväärtusest, ligi 20% ekspordist ja annab tööd ligi 10% tööl käivatele inimestele.

Lemeksi siht on töödelda puitu võimalikult palju Eestis. Kõik Lemeksi tehased asuvad seejuures maapiirkondades. Nii et Lemeks hoolitseb ka selle eest, et maal oleks elu ja tööd. 

Lemeks Gruppi kuuluvad Palmako, Pinest, Estonian Plywood ja Nordwood tegelevad nii puidu esmase kui ka järeltöötlemisega. Sel viisil toimub kohapealse ressursi maksimaalne väärindamine, mida toetab keskkonnast hooliv ja jätkusuutlik lähenemine. 

9 tootmisüksust 102 000 m2 tootmispinnal
410 000 m3 puittooteid aastas

Puidu esmane töötlemine

Ümarmetsamaterjalist lõigatakse nelikant saematerjal, freesitakse ümarpost või treitakse spoon. Lemeks Grupis tegelevad puidu esmase töötlemisega Palmako, Nordwood ja Estonian Plywood.

Nordwood lõikab saepalgist prusse ja laudu, kaasnev toode on tselluloosihake ja saepuru.

Palmako teeb Impresti kaubamärgi all metsaharvendustööde käigus saadud peenikesest okaspuulatist ümarfreesitud ja süvaimmutatud aiatooteid.

Estonian Plywood treib kase peen- ja jämepakust spooni.

Puidu järeltöötlemine

Esmatöödeldud puidust tehakse erinevaid lõpptooteid. Järeltöötlemisega tegelevad Lemeksis PinestEstonian Plywood ja Palmako.  

Pinesti põhitoodang on peamiselt männipuust sõrmjätkatud- ja liimpuitkomponendid akna-, ukse- ja liistutööstustele.

Estonian Plywood toodab spoonist nii pealistatud kui tavalist vineeri. 

Palmako tehastes valmivad puitmajad – laste mängumajadest suve- ja elumajadeni. Lisaks toodab Palmako ehitus- ja konstruktsioonipuiduna Construct kaubamärgi all liimpuittalasid ja liimpalke.  

Lemeks Grupi vastutustundlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi ilmestab see, et kõigis tehastes tekkivad puidujäätmed pressitakse Palmako graanulitehases Heatit küttegraanuliteks.

Previous
Next
Close
Previous
Next