Lemeks Grupp arvudes

100% Eesti kapitalil

1000 töötajat

Käive aastas 200 miljonit €

50 ekspordi sihtriiki

34 tütar- ja sidusettevõtet

9 tootmisüksust 102 000 m2 tootmispinnal

410 000 m3 puittooteid aastas

15 000 ha metsamaad

850 000 tm ümarpuitu aastas

7000 ha haritavat põllumaad

16 000 t põllumajandus-saadusi aastas

4,3 ha päikeseparke nimivõimsusega 1,9 MW, 2100 MWH/aastas

Väike ökoloogiline jalajälg

Previous
Next
Close
Previous
Next