Metsamajandus

Metsa majandamisel on oluline vastutustundlikkus!

Metsa majandamine tähendab metsa kasvatamist, kasutamist, korraldamist ning loomulikult ka kaitsmist.

Hoiame oma metsa pikka aega ja majandame seda ka pikka perspektiivi silmas pidades.

Lemeks Grupp kannab oma metsade eest hoolt ja veendub, et metsa majandamine toimuks säästvalt ning heaperemehelikult. Meil on ka olemas FSC®-sertifikaat, mida rahvusvaheliselt antakse nendele, kes majandavad metsa vastutustundlikult.

15 000 ha metsamaad
850 000 tm ümarpuitu aastas

Vaatame metsa majandamist väärtusloome protsessina.

Kõik algab iga-aastasest ühisest metsaistutamisest ja lõpeb lõpptarbija toodetega nagu mänguväljakud, suvekodud ning aiamajad.

Oleme hingega Eesti ettevõte ja töötleme oma metsade puitu Eestis. Metsamajandus moodustab Eesti kogulisandväärtusest 5% ja Eesti tööhõivest 3%*. Üle 90% sektori töötajatest töötavad väljaspool Harjumaad*, seega on metsamajandusel oluline roll maapiirkondades elu hoidmisel.

Lemeks Grupp oma 34 tütar- ja sidusettevõttega annab tööd rohkem kui tuhandele inimesele. Lemeks ekspordib oma tooteid 35 riiki ning toob tulu tagasi armsale kodumaale.

Kaubamärkide Lemeks Mets, A&P Mets ja Baltic Forest alla on koondunud kümme metsamajandusega tegelevat tütarettevõtet koos nelja sadamas asuva puiduterminaliga.

Meie tegevuspiirkond on Eesti ja Põhja-Läti kõige metsarikkamad alad, sadamaterminalide kaudu toimub puidu eksport Euroopasse.

Aastas müüme puitu rohkem kui 850 000 tihumeetrit ja enamuse sellest müüme koduturul, varustades kohalikke puidutööstusi vajaliku toormaterjaliga.

Meie metsatöötleja A&P Mets omab kaasaegseid ja kvaliteetseid metsamasinaid, mis võimaldavad majandada metsa säästlikult ning loodussõbralikult. Tööde teostamisel on meile oluline järgida metsamajandamise head tava, keskkonnastandardeid ja seadusandluse nõudeid.

Kaasatus tarneahela kõikidesse osadesse võimaldab Lemeksil tagada kontroll kõigi pakutavate teenuste, toodangu ohutuse ja kvaliteedi üle.

Metsamaterjali turundamise käigus müüme nii palki, kütte- kui ka paberipuud. Lisaks ostame, müüme ja majandame nii metsakinnistuid kui ka kasvavat metsa.

Tänu 30-aastasele kogemusele ja kodumaisele kapitalile tunneme kodumaa metsandussektorit väga hästi ning saame pakkuda metsaomanikele parimaid ja paindlikemaid lahendusi.

*Ernst & Young Baltic AS. 2020. Metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi aruanne

Previous
Next
Close
Previous
Next