Metsa ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju uuring

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, 30.04.2024

Ernst & Young Baltic AS on koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga
analüüsinud metsa- ja puidusektori sotsiaalmajanduslikku rolli Eesti majanduses
alates 2019. aastast. Käesolev aruanne annab ülevaate Eesti metsa- ja puidusektori
sotsiaalmajanduslikust mõjust 2022. aasta andmetele tuginedes.

Uuringu tulemused leiad Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu veebilehelt: https://empl.ee/metsa-ja-puidusektori-sotsiaalmajanduslik-moju-uuring/

Previous
Next
Close
Previous
Next