Kliimaeesmärkide saavutamiseks on vaja panustada nii kasvuhoonegaaside sidumisse kui heite vähendamisse

Keskkonnaagentuur, 31.08.2021

Värskest uuringust selgub, et maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektoris saab kuni 2050. aastani kasvuhoonegaaside sidumist kõige tõhusamalt suurendada metsastamise, praegu eksporditava puidu Eestis väärindamise, jääksoode taastamise ja aiandusturba kaevandamise piiramise abil.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel Keskkonnaagentuuri ja Eesti Maaülikooli koostöös valminud uuringu eesmärk on kirjeldada kasvuhoonegaaside (KHG) sidumist suurendavaid või heidet vähendavaid meetmeid ning nende mõju 2030. ja 2050. aasta kliimapoliitika eesmärkide täitmisel, arvestades sealjuures ka pikemaajalist perspektiivi – kuni 2100. aastani.

Uudis Keskkonnaagentuuri lehel: https://keskkonnaagentuur.ee/uudised/kliimaeesmarkide-saavutamiseks-vaja-panustada-nii-kasvuhoonegaaside-sidumisse-kui-heite?fbclid=IwAR1NzfHjHVeZXY7SQuca9pvWz_1nPts0nE3E9_E1EEZAfZ4tmqjE1zVjEiY

Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus ehk LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry: https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus/lulucf

Loe uuringu aruannet: https://www.lemeks.ee/maakasutuse-maakasutuse-muutuse-ja-metsanduse-sektori-sidumisvoimekuse-analuus-kuni-aastani-2050/

Previous
Next
Close
Previous
Next