Ernst & Young uuring: iga kaheksas töökoht Eestis on seotud puidu- ja metsandussektoriga

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, 27.05.2024

Metsa- ja puidusektoriga on seotud ligi kuuendik Eesti majanduse lisandväärtusest ja sektor on jätkuvalt üks olulisemaid tööandjaid paljudes Eesti regioonides, andes otseselt ja kaudselt tööd igale kaheksandale Eesti elanikule, selgus rahvusvahelise audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS läbi viidud analüüsist.

Arvestades kaasnevat mõju, ulatub metsa- ja puidusektoriga seotud hõivatute arv üle Eesti enam kui 57 000 inimeseni. Sektori panus Eesti riigieelarvesse oli 1,15 miljardit eurot, kogu Eesti maksulaekumisest moodustas see 11%.

Rohkem infot leiad Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu veebilehelt: https://empl.ee/ernst-young-uuring-iga-kaheksas-tookoht-eestis-on-seotud-puidu-ja-metsandussektoriga/

Previous
Next
Close
Previous
Next