Väärtusskeem

Lõpptarbija

Jae - ja hulgimüük
Põhiturud - Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaania, Skandinaavia, Eesti

Valmistoodangu müük

Valmistoodangu müük

Saematerjali ost

Järeltöötlemine

Järeltöötlemise varustamine saematerjaliga

Saematerjali müük

Ümarmaterjali ost

Esmane töötlemine

Lõpptarbija

Saeveski varustamine toorainega

Põllumajandus-saaduste müük

Ümarmaterjali müük

Kasvava metsa ost

Metsamaterjali varumine

Põllumajandus

Metsade majandamine

Põllumaade harimine

Kinnistute müük

Kinnistute ost

Metsa- ja põllukinnistud