Väärtused

   Oma igapäevatöös lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • Oleme ausad
  • Oleme tulemusele orienteeritud
  • Oleme muutustele ja muutmisele avatud
  • Oleme nõus vastutust võtma
  • Peame lugu koostööpartneritest
  • Hindame kolleege tulemuste, mitte sõnade järgi
  • Jagame teadmisi, oskusi üksteisega
  • Pigem oleme, kui näime