Eesmärk

Lemeks on Eesti ettevõte. Meie eesmärk on väärtustada ressursina kasutatavat metsa ja maad kodumaise kapitali kaasabil.

Sihipärane arendustegevus ning pidev tehnoloogia kaasajastamine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse, millega kindlustame meie töötajate, partnerite ja klientide rahulolu.