Tegevusalad

Lemeksi tegevuspõhimõtteks on elamine ja töötamine tulevikule, ökoloogiline ja keskkonnasäästlik ettevõtlus, mis baseerub kogu väärtusskeemis osalemise printsiibil: