Lemeks tööandjana

  • Koolitame ja arendame oma inimesi.
  • Teeme palju tähendusrikast tööd.
  • Pakume arenguvõimalusi nii erialaselt kui karjääriredelil.
  • Hoiame vaimu ärksa ägedate tiimiüritustega: ühised metsaistutused, suvepäevad ja palju muud.
  • Väärtustame sportlikku eluviisi ning panustame turvalisse ja tervisesõbralikku töökeskkonda.
  • Hindame püsivust ja tunnustame oma tööjuubilare.
  • Pakume tööd väga erinevate erialade lõpetanutele.