Põllumajandus

Lemeks väärtustab omandis olevaid metsa- ja põllukinnistuid parimal viisil.
Regulaarne harimine ja põllumajanduslik tegevus, milleks kasutatakse kaasaegset tehnikat ning parimaid teadmisi, on sobivaim võimalus maa väärtuse tõstmiseks.